Egybefüggő tanítási gyakorlat

 
NAPPALI TAGOZAT

 

Leírás:

 • Oktató: Serfőző Levente, Szűcs Klára
 • Oktató e-mail címe: katgyak@gmail.com
 • Tanév: 2022/2023
 • Hallgatók köre: osztatlan képzés esetén V. évfolyam, osztott képzésben MA II. évfolyam
 • Osztályzás: 5 fokú skálán
 • A gyakorlat alkalmával a hallgató aktívan bekapcsolódik az osztály életébe, először megfigyelőként, hospitálóként, majd az órák megtartása által.

 

A kurzus teljesítése

Teljesítendő: 4 óra hospitálás + 4 óra tanítás alsó tagozaton, valamint

                         4 óra hospitálás + 4 óra tanítás gimnáziumban

 

A gyakorlat teljesítése folyamatos részvételt igényel, és az egymást követő tanórán történik, ugyanazon osztály hittanóráin.

A kétszer négy megfigyelt óráról hospitálási naplót kell vezetni, bemutatni a tanárnak, majd a négy megtartott óra közül az utolsón kerül sor a záró tanításra. Minden óra előtt a gyakorlatvezető tanárral egyeztetett időpontban az óravázlatot be kell mutatni a gyakorlatvezetőnek.

Mind az alsó tagozatnál, mind a gimnáziumban a nyolcadik óra a záró tanítás, amelyet külön szempontrendszer alapján értékel a tanár, s amelyre osztályzatot kap a hallgató. A tanár részére összeállított szempontrendszert a Hallgatók a honlapról tölthetik le, akinek kötelessége ezt átadni a gyakorlatot vezető tanár részére. A zárótanítások időpontjáról értesíteni kell a Kateketikai Intézetet a kateketakor@gmail.com címen legkésőbb a zárótanítási alkalmat megelőző 1 héttel korábban.

 

Beadandó dokumentumok:

 • Hospitálási napló (a 2*4 hospitált óráról)
 • Óravázlat (a 2*4 tartott óráról)
 • A gyakorlat teljesítését igazoló formanyomtatvány (2 db)

 

A gyakorlat lehetséges helyszínei, fontos dátumok:

 • a Hallgató által keresett egyházi iskola, világi iskola, plébánia (ahol az egyházmegye jóváhagyásával hitoktatás folyik)

 

2023. 05. 26., péntek 23:59-ig elküldeni e-mailben a katgyak@gmail.com címre a hospitálási naplókat, óravázlatokat, valamint az aláírt és lepecsételt formanyomtatványt beszkennelve.
Az üres dokumentumok ezen oldal alján letölthetők!

 

 

LEVELEZŐ TAGOZAT

 

 

Leírás:

 • Oktató: Serfőző Levente, Szűcs Klára
 • Oktató e-mail címe: katgyak@gmail.com
 • Tanév: 2022/2023
 • Hallgatók köre: osztatlan képzés esetén V. évfolyam, osztott képzésben MA II. évfolyam
 • Osztályzás: 5 fokú skálán
 • A gyakorlat alkalmával a hallgató aktívan bekapcsolódik az osztály életébe, először megfigyelőként, hospitálóként, majd az órák megtartása által.
 • Levelezős hallgatók esetében mindenki maga szervezi a gyakorlatát, beleértve a gyakorlati helyét is!

 

A kurzus teljesítése

Teljesítendő: 4 óra hospitálás + 4 óra tanítás alsó tagozaton, valamint

                         4 óra hospitálás + 4 óra tanítás gimnáziumban

 

A gyakorlat teljesítése folyamatos részvételt igényel, és az egymást követő tanórán történik, ugyanazon osztály hittanóráin.

A kétszer négy megfigyelt óráról hospitálási naplót kell vezetni, bemutatni a tanárnak, majd a négy megtartott óra közül az utolsón kerül sor a záró tanításra. Minden óra előtt a gyakorlatvezető tanárral egyeztetett időpontban az óravázlatot be kell mutatni a gyakorlatvezetőnek.

Mind az alsó tagozatnál, mind a gimnáziumban a nyolcadik óra a záró tanítás, amelyet külön szempontrendszer alapján értékel a tanár, s amelyre osztályzatot kap a hallgató. A tanár részére összeállított szempontrendszert a Hallgató a honlapról töltheti le, akinek kötelessége ezt átadni a gyakorlatot vezető tanár részére.

 

Beadandó dokumentumok:

 • Hospitálási napló (a 2*4 hospitált óráról)
 • Óravázlat (a 2*4 tartott óráról)
 • A gyakorlat teljesítését igazoló formanyomtatvány (2 db)
 • Videó mind a 2 zárótanításról

 

2023. 05. 26., péntek 23:59-ig elküldeni e-mailben a katgyak@gmail.com címre a hospitálási naplókat, óravázlatokat, videókat, valamint az aláírt lepecsételt formanyomtatványt beszkennelve.
Az dokumentumok ezen oldal alján letölthetők!

 

DOKUMENTUMOK

 

A kurzus teljesítéséhez szükséges dokumentumok (mind nappali-, mind levelező tagozatos hallgatóknak):

Követelményrendszer

Minta óravázlat

Egybefüggő tanítási gyakorlat igazolás

Hospitálási napló minta

Hospitálási napló (üres)

Zárótanításhoz értékelőlap

Share