Kurzusok

A Kateketikai Iroda a Szeged-Csanádi Egyházmegye hitoktatóinak koordinálásán túl a jövő hitoktatóinak képzésébe is bekapcsolódik. Ennek köszönhetően a szegedi Gál Ferenc Egyetem kurzusain belül a hallgatóknak is lehetőségük nyílik elsajátítani a kateketika alapjait, valamint a szervezett rendezvényeken keresztül betekintést nyerhetnek a hitoktatók munkájába.

Az intézet a főiskola 8 kurzusában vesz tevékenyen részt; a Kateketika I.-II. kurzusok keretében a hallgatók előbb az elméleti alapokat sajátítják el, míg a Kateketika III.-IV. során olyan gyakorlatokon vesznek részt, ahol már fiatalok pasztorációjába kapcsolódhatnak be. A Szakmódszertan kurzuson a katekézis elméleti hátterével találkozhatnak a hallgatók, míg a Pasztorális gyakorlat, Tanítási gyakorlat és a Pedagógiai gyakorlat keretében a tanult ismeretek gyakorlatban történő használatán van a hangsúly.

A kurzusokat a Kateketikai Intézet referense, Serfőző Levente atya tartja, míg a gyakorlatok szervezésébe az intézet munkatársai is bekapcsolódnak.

Share