Kateketika IV.

A Kateketika IV. tantárgy követelménye

 

NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓK

 

Általános információk:

 • Oktató: Serfőző Levente, Szűcs Klára
 • Oktató e-mail címe: katgyak@gmail.com
 • Tanév: 2023/2024
 • Szemeszter: tavaszi
 • Dinamikus tanterv szerint: 6. félév
 • Megszerezhető kreditek száma: 2 kredit
 • Hallgatók köre: az egyetem III. évfolyamos hallgatói
 • Az órarendben megadott időpontok nem csak konzultációs alkalmakat jelentenek; a félév során gyakorlati órák lesznek tartva, ahol a szerevezési feladatok, a hospitálás, illetve a lelki napokra való előkészületek mellett olyan gyakorlatorientált oktatásban részesülnek a hallgatók, amelyek a későbbi feladatok során elengedhetetlenek.

 

A kurzus teljesítése:

 • A gyakorlati órákon való pontos megjelenés és aktív részvétel, az előre megadott határidők betartása;
 • Meghatározott számú hittanóra látogatása állami-, egyházi iskolai és plébániai hittanórákon, valamint általános iskolában 1-8, hatosztályos gimnázium 1-3, nyolcosztályos gimnázium 1-4. évfolyamai;
 • Plébániai hittanos foglalkozások (ifjúsági, szentségi felkészítő stb.) látogatása;
 • A Kateketikai Intézet által szervezett Lelkinapokon való részvétel, óravázlat és reflexió készítése;
 • A tavaszi, Szegeden megszervezett Hittanos találkozón való aktív részvétel.

 

A kurzus értékelése:

 • Az órákon való aktivitás, a tartott lelki napok minősége, valamint a beadandó dolgozatok határidőkre való beküldése alapján,
  ötfokozatú skálán (1-5) értékelve.

 

Fontos feladatok:

 • Feliratkozás a hospitálás keretében látogatandó órákra
 • Jelentkezés a lelkinapokra
 • A Lelkinapok első tervezetét elküldeni a megfelelő nyomtatványon a katgyak@gmail.com címre.
 • A Lelkinapok tervezetének javított, végleges változatának elküldése.
 • 2024. 05. 03., péntek 23:59-ig: Minden beadandó feladat elküldése a katgyak@gmail.com címre.

 

Beadandó feladatok:

1.) Iskolákban történő hospitáláshoz:

 • 2024. 05. 03., péntek 23:59-ig: Hospitálási napló (amely ezen oldal alján letölthető, minden órához külön),
 • 2024. 05. 03., péntek 23:59-ig: Hospitálási formanyomtatvány (igazolás, amely ezen oldal alján letölthető),

 

2.) Lelki napok:

 • Lelkinapok tervezete

Szükséges formanyomtatványok:

 • hospitálási napló (min. 2 oldalas, géppel kitöltendő),
 • hospitálási igazolás (jelenlét igazolására szolgál, aláírással, pecséttel)

Teljesítendő órák:

 Iskolai hittan

Plébániai hittan Lelkinap

Hittanos találkozó

Világi hallgatók

6 óra 2 óra 2 alkalom 1 alkalom

Kispapok

6 óra 2 óra 2 alkalom 1 alkalom

 

 

 

LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓK

 

Általános információk:

 • Oktató: Serfőző Levente, Szűcs Klára
 • Oktató e-mail címe: katgyak@gmail.com
 • Tanév: 2023/2024
 • Szemeszter: tavaszi
 • Dinamikus tanterv szerint: 6. félév
 • Hallgatók köre: az egyetem III. évfolyamos hallgatói

 

A kurzus teljesítése:

 • Meghatározott számú hittanóra látogatása állami-, egyházi iskolai és plébániai hittanórákon, valamint általános iskolában 1-8, hatosztályos gimnázium 1-3, nyolcosztályos gimnázium 1-4. évfolyamai;
 • Plébániai hittanos foglalkozások (ifjúsági, szentségi felkészítő stb.) látogatása;

 

A kurzus értékelése:

 • a beadandó dolgozatok (hospitálási naplók) határidőkre való beküldése alapján, ötfokozatú skálán értékelve.
 • 2024. 05. 03., péntek 23:59-ig: Minden beadandó feladat elküldése a katgyak@gmail.com címre, a tárgy rovatban a név és a tagozat (levelező) feltüntetésévél.

 

Szükséges formanyomtatványok:

 • hospitálási napló (min. 2 oldalas, géppel kitöltendő),
 • hospitálási igazolás (jelenlét igazolására szolgál, aláírással, pecséttel)
Teljesítendő órák:  Iskolai hittan Plébániai hittan
Világi hallgatók 6 óra 2 óra

 

DOKUMENTUMOK

 

A formanyomtatványok (mind nappali-, mind levelező tagozatos hallgatóknak):

 

Követelményrendszer

Etikai követelmények

Hospitálási igazolás

Hospitálási napló minta

Hospitálási napló (üres)

Share