Szakmódszertan

 

Általános leírás:

A szakmódszertan kurzus során a hallgató megismerheti azt az elméleti hátteret, melyben a katekézis megvalósul. A bemutatott példák nyomán lehetőség nyílik arra, hogy mint jövőbeli katekéta önállóan tervezhessen meg egy órát, valamint a lehető leghatékonyabban kapcsolja össze az átadni kívánt ismereteket a módszerrel.

 

A kurzus oktatója: Serfőző Levente, Szűcs Klára

Szemeszter: őszi

 

A félév tematikája:

 1. A hitoktatás helyzete, formái és sajátosságai. Módszertani elemek a katekézisben. Módszerek kiválasztásának alapelvei. A nevelés társadalmi háttere. A hitre nevelés helyszínei: plébániai és iskolai keretek.
 2. Ki a katekéta? A katekéta kompetenciái. A katekézis gyakorlata során alkalmazott didaktikai alapelvek.
 3. A hittanóra felépítése. A katekézis során alkalmazott módszerek I. – Előadás/magyarázat/szemléltetés/vita.
 4. Andragógia és a katekézis kapcsolata: felnőttek katekézise során alkalmazott szempontok.
 5. Módszerek II. – Narráció. 
 6. Módszerek III. – Kooperatív módszer és projektpedagógia, motiváció a nevelés folyamatában, a drámapedagógia és a katekézis kapcsolata.
 7. A fegyelmezés helyes módszere a hitoktatásban. 
 8. A Biblia használatának pedagógiai megfontolásai.
 9. Keresztény tapasztalat és élmény a hitoktatásban: módszerek, gyakorlatok.
 10. Lelkinap/lelkigyakorlatok szervezése.

 

A kurzus teljesítése:

Vizsga teljesítése a vizsgaidőszakban.

 

Tételsor:

1. A hitoktatás helyzete, formái és sajátosságai. Módszertani elemek a katekézisben. Módszerek kiválasztásának alapelvei. A nevelés társadalmi háttere. A hitre nevelés helyszínei: plébániai és iskolai keretek.
2. Ki a katekéta? A katekéta kompetenciái. A katekézis gyakorlata során alkalmazott didaktikai alapelvek.
3. Tanmenet. A hittanóra felépítése.
4. Andragógia és a katekézis kapcsolata: felnőttek katekézise során alkalmazott szempontok.
5. Módszerek II. ? Narráció. A katekézis során alkalmazott módszerek I. ? Előadás/magyarázat/szemléltetés/vita.
6. Módszerek III. ? Kooperatív módszer és projektpedagógia, motiváció a nevelés folyamatában, a drámapedagógia és a katekézis kapcsolata.
7. A fegyelmezés helyes módszere a hitoktatásban.
8. A Biblia használatának pedagógiai megfontolásai.
9. Keresztény tapasztalat és élmény a hitoktatásban: módszerek, gyakorlatok.

 

Irodalom:

Az órai előadások alkalmával ismertetett irodalom, a tanár által összeállított előadások vázlata, illetve az órán elhangzott tematika tartalma.

1.) Fogassy Judit: A katekumenátus kézikönyve. A katekumenátus elméleti és gyakorlati elemei. Szent István Társulat, Katekéták kiskönyvtára sorozat 4. kötet. Budapest, 2005. 128-135. o., 194-195. o.

2.) Magyar Kateketikai Direktórium. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Országos Hitoktatási Bizottsága, 2000.

Elérhető az alábbi linken.

Az alábbi részek:

 • 2.1. – Örökségünk
 • 2.1.1. – Hitünk gyökerei
 • 2.1.2. – A hit átadása az elmúlt évtizedekben
 • 2.2. – Mai helyzetünk – A hitátadás közege
 • 2.2.1. – Társadalmi helyzetünk
 • 2.2.2. – Egyházunk jelen helyzete
 • 2.2.3. – A felnőttek helyzete
 • 2.2.4. A családok helyzete – a szülők felkészültsége
 • 4.1. – A plébániai közösség és a katekézis
 • 4.1.1. – A plébániai közösség felelőssége és szerepe a katekézisben
 • 4.1.2. – A plébániai katekézis, és sajátos karaktere
 • 4.1.2.1. – Plébániai közösségek, csoportok foglalkozások
 • 4.1.2.2. – Egyéb csoportos foglalkozások
 • 4.1.3. – Szülők bevonása a gyermekek katekézisébe
 • 4.1.4. – A plébániai és az iskolai katekézis kapcsolata
 • 4.2.1. – Katolikus iskolák
 • 4.2.2. – Szerzetesi iskolák
 • 4.2.3. – Nem katolikus egyházi iskolák
 • 4.2.4. – A plébániák kapcsolata a katolikus-szerezetesi iskolákkal
 • 4.3. – Katekézis más oktatási és nevelési intézményekben
 • 4.3.1. – Önkormányzati és nem önkormányzati iskolák
 • 4.3.2. – Szakiskolák
 • 4.3.3. – Egyetemek, főiskolák
 • 4.3.4. – Kollégiumok
 • 10.0. – A katekézis módszerei
 • 10.1. – A módszer megválasztásának szempontjai
 • 10.2. – A módszer és az ember kapcsolata

3.) dr. Udvardy György: Hitre nevelés: Igen- Nem?. Deliberationes. 2. évf. 2. szám. 239-244. o.

Elérhető az alábbi linken.

Share