ADATKEZELÉS

Röviden
A Szeged-Csanádi Egyházmegye Kateketikai Intézete a vele szerződéses kapcsolatban lévő hitoktatók és munkatársak, az önkéntesek, a továbbképzésekre, előadásokra, konferenciákra, lelkigyakorlatokra jelentkezők és résztvevők, hírlevélre feliratkozók, a vele kapcsolatot felvevők, az intézmény irodájába belépők, és a weboldal látogatóinak adatait kezeli. Minden személyes adatot kizárólag a hatályos magyar, illetve európai uniós jogszabályoknak, normáknak megfelelően gyűjt, valamint kezel. Direkt marketing levél kizárólag csak hozzájárulással kerül kiküldésre. A személyes adatok a lehető legnagyobb biztonságban kerülnek tárolásra, azok harmadik félnek csak az érintett kifejezett hozzájárulásával kerülnek átadásra. Az érintett személyes adatairól felvilágosítás, illetve azoknak törlése az adatvédelmi tisztviselőtől írásban kérhető.
 
Alapadatok
  • Adatkezelő: Szeged-Csanádi Egyházmegye Kateketikai Intézete (SZEKI)
  • Adatkezelő székhelye: 6720 Szeged, Aradi Vértanúk tere 2.
  • Adatvédelmi felelős: Serfőző Levente főigazgató
  • Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Bobay Beatrix vamberybobay@gmail.com
A teljes adatvédelmi és adatkezelési szabályzat a csatolt mellékletben olvasható.
Share