Kateketika II.

A Kateketika II. tantárgy leírása

 

Első evangelizáció és korosztály katekézis (elmélet)

A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatót az egyes korosztályok általános jellemzőivel. Az értelmi, érzelmi és a vallásos fejlődés jellemzőiből kiindulva módszertani szempontokat fogalmaz meg, melyeket a katekéta a nevelés során figyelembe kell vegyen. A tematika felkészíti a hallgatót a gyakorlati alkalmakra, ahol a hospitálások során az itt elsajátított korosztályi ismereteket, a módszertani szempontokat és az elméleti alapokat együtt hasznosíthatja. A teljes módszertani gyakorlati képzést a Kateketika III-IV, a Szakmódszertan és a Pedagógiai és tanítási gyakorlatok alatt sajátíthatja el.

 

  1. Az első evangelizáció fogalma, folyamata, szakaszai és elemei
  2. Kisgyermekek katekézise. Módszertani alapok
  3. A serdülő korosztály katekézise: korosztályi jellemzők és módszertani szempontok
  4. A fiatal korosztály jellemzői és katekézis gyakorlatának szempontjai
  5. A felnőttek katekézise. Módszertani alapok, útmutatás és javaslatok
  6. Pasztorális és kateketikai tervezés és programozás lépései

 

Minden hallgató ? ha egyéni tanrend szerint is folytatja a tanulmányait ? köteles az órán elhangzottakat figyelemmel kísérni, a ppt és egyéb anyagokat beszerezni, elkérni. A vizsga szóbeli formában történik. A témák mindegyike egy-egy tételt jelent.

 

Ajánlott irodalom:

ÚJ EVANGELIZÁCIÓ PÁPAI TANÁCSA, A Katekézis Direktóriuma, Szent István Társulat, Budapest 2022.

FERENC PÁPA, Christus vivit. Apostoli buzdítás, SZIT, 2019.

Share