Hospitálás

A Kateketikai Intézet tevékenyen bekapcsolódik a jövő hitoktatóinak képzésébe a Gál Ferenc Egyetem kurzusain keresztül, amelynek kereteiben a hallgatók az elméleti alapok elsajátítása mellett a gyakorlatban is megismerkednek a hitoktatással.

A Kateketika III. és IV. kurzusok során a hallgatóknak egy előre megadott mennyiségű, a Kateketikai Intézet által felkínált általános iskolai hittanórán kell részt venniük, hogy saját tapasztalatot szerezzenek arról, milyen, ha már egy pályán levő hitoktatónak kell a fiataloknak órát tartania. A kurzusok célja, hogy a hospitáláson keresztül dokumentálni tudják a látottakat/hallottakat a hospitálási naplóba, valamint hogy megtanulják elemezni egy hittanóra felépítését, a használt módszereket (pl. fegyelmezés, jutalmazás, stb.), az időbeosztást és egyéb, előre megadott fontos tényezőket.

Share