Célok és feladatok

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Kateketikai Intézetének célja, hogy a direktórium szempontjai alapján elősegítse a hitre nevelés gyakorlatát. Minden tevékenységünk végső célja a katekézis minél hatékonyabb megvalósulása, vagyis az, hogy ?a keresztény ember fölkészüljön arra, hogy közösségben éljen, és tevékenyen vegyen részt az Egyház életében és küldetésében? (KÁD 86).

?A kateketikai lelkipásztorkodás megszervezésének irányítója az egyházmegye püspöke? (KÁD 265). Ebben a munkájában segíti őt a Kateketikai Intézet.

Az iroda fő feladatai:

  • egyházmegyei helyzetelemzés;
  • cselekvési programok kidolgozása;
  • katekéták továbbképzése és támogatása;
  • kateketikai segédeszközök biztosítása;
  • az egyházmegyében folyó kateketikai munka összehangolása és ellenőrzése;
  • együtt működés az Országos Hitoktatási Bizottsággal és az egyházmegye más intézményeivel, bizottságaival.
Share