Célok és feladatok

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Kateketikai Intézetének célja, hogy a direktórium szempontjai alapján elősegítse a hitre nevelés gyakorlatát. Minden tevékenységünk végső célja a katekézis minél hatékonyabb megvalósulása, vagyis az, hogy a keresztény ember fölkészüljön arra, hogy közösségben éljen, és tevékenyen vegyen részt az Egyház életében és küldetésében (KÁD 86).

A kateketikai lelkipásztorkodás megszervezésének irányítója az egyházmegye püspöke (KÁD 265). Ebben a munkájában segíti őt a Kateketikai Intézet.

Az iroda fő feladatai:

  • egyházmegyei helyzetelemzés;
  • cselekvési programok kidolgozása;
  • katekéták továbbképzése és támogatása;
  • kateketikai segédeszközök biztosítása;
  • az egyházmegyében folyó kateketikai munka összehangolása és ellenőrzése;
  • együtt működés az Országos Hitoktatási Bizottsággal és az egyházmegye más intézményeivel, bizottságaival.
Share