Kateketika III.

 

A Kateketika III. tantárgy követelménye

 

NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓK:

 

Általános információk:

 • Oktató: Serfőző Levente, Szűcs Klára
 • Oktató e-mail címe: katgyak@gmail.com
 • Tanév: 2023/2024
 • Szemeszter: tavaszi
 • Dinamikus tanterv szerint: 5. félév
 • Megszerezhető kreditek száma: 2 kredit
 • Hallgatók köre: az egyetem III. évfolyamos hallgatói
 • Az órarendben megadott időpontok nem csak konzultációs alkalmakat jelentenek; a félév során gyakorlati órák lesznek tartva, ahol a szerevezési feladatok, a hospitálás, illetve a lelki napokra való előkészületek mellett olyan gyakorlatorientált oktatásban részesülnek a hallgatók, amelyek a későbbi feladatok során elengedhetetlenek.

 

A kurzus teljesítése:

 • A gyakorlati órákon való pontos megjelenés és aktív részvétel, az előre megadott határidők betartása;
 • Meghatározott számú hittanóra látogatása állami-, egyházi iskolai és plébániai hittanórákon, valamint általános iskolában 1-8,
  hatosztályos gimnázium 1-3, nyolcosztályos gimnázium 1-4. évfolyamai;
 • Plébániai hittanos foglalkozások (ifjúsági, szentségi felkészítő stb.) látogatása;
 • A Kateketikai Iroda által szervezett Lelkinapokon való részvétel, óravázlat és reflexió készítése;

 

A kurzus értékelése:

 • Az órákon való aktivitás, a tartott lelki napok minősége, valamint a beadandó dolgozatok határidőkre való beküldése alapján,
  ötfokozatú skálán értékelve.


Fontos dátumok:

 • 2024. 02. 16., péntek 23:59-ig: Kapcsolatfelvétel a hospitálást vezető tanárral
 • 2024. 05. 03., péntek 23:59-ig: Minden beadandó feladat elküldése a katgyak@gmail.com címre, a beküldött dokumentumok kinyomtatott példányának leadása az oktatónak.

 

Beadandó feladatok a kurzus teljesítéséhez:

 

A beadandó dokumentumokat 2024. 05. 03., péntek 23:59-ig kell e-mailben kell elküldeni a katgyak@gmail.com címre!

 

 • Hospitálási naplók (gépelve!) amely az oldal alján letölthető,
 • Hospitálási formanyomtatvány (szkennelve!), amely az oldal alján letölthető,

 

Minden dokumentumot kinyomtatva elhozni, és az oktatónak átadni: 2024. 05. 03, péntekig van lehetőség!

 

Minden hallgató köteles vizsgaalkalmat felvenni a vizsgaidőszakban!

 

Teljesítendő órák:

Iskolai hittan Plébániai hittan

Világi hallgatók:

13 óra

2 óra

Kispapok:

13 óra

2 óra

 

 

LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓK

 

Általános információk:

 • Oktató: Serfőző Levente, Szűcs Klára
 • Oktató e-mail címe: katgyak@gmail.com
 • Tanév: 2023/2024
 • Szemeszter: tavaszi
 • Dinamikus tanterv szerint: 5. félév
 • Megszerezhető kreditek száma: 2 kredit
 • Hallgatók köre: az egyetem III. évfolyamos hallgatói
 • Az órarendben megadott időpontok nem csak konzultációs alkalmakat jelentenek; a félév során gyakorlati órák lesznek tartva, ahol a szerevezési feladatok, a hospitálás, illetve a lelki napokra való előkészületek mellett olyan gyakorlatorientált oktatásban részesülnek a hallgatók, amelyek a későbbi feladatok során elengedhetetlenek.

 

A kurzus teljesítése:

 • Meghatározott számú hittanóra látogatása állami-, egyházi iskolai és plébániai hittanórákon, valamint általános iskolában 1-8,
  hatosztályos gimnázium 1-3, nyolcosztályos gimnázium 1-4. évfolyamai;
 • Plébániai hittanos foglalkozások (ifjúsági, szentségi felkészítő stb.) látogatása.

 

A kurzus értékelése:

 • A beadandó dolgozatok határidőkre való beküldése alapján, ötfokozatú skálán értékelve.

 

Beadandó feladatok:

1.) Iskolákban történő hospitáláshoz:

 • 2024. 05. 03., péntek 23:59-ig: Hospitálási napló (amely ezen oldal alján letölthető), Hospitálási formanyomtatvány (igazolás, amely ezen oldal alján letölthető),

Szükséges formanyomtatványok:

 • hospitálási napló (min. 2 oldalas, géppel kitöltendő),
 • hospitálási igazolás (jelenlét igazolására szolgál, aláírással, pecséttel)

 

Teljesítendő órák:

Iskolai hittan

Plébániai hittan

Világi hallgatók: 13 óra

2 óra

 

Letölthető formanyomtatványok:

 

Követelményrendszer

Etikai követelmények

Hospitálási igazolás

Hospitálási napló minta

Hospitálási napló (üres)

Share