Egyéb

Befejeződött koordinátor-képzésünk

Ez évben január és október között az egyházmegye körzeti koordinátorai számára hét alkalomból álló képzést szervezett a SZEKI, melynek szakmai vezetői Kató Csaba és Ágota voltak.

A tíz fős koordinátori csapat a zöldfási hétvégi képzési alkalmakon hasznos elméleti és gyakorlati ismereteket szerzett, amit igyekeznek majd a saját körzeteikben dolgozó katekéták javára és közösséggé szervezésük érdekében hasznosítani. A személyes találkozásokon túl az oktatók 3-4 fős tanulócsoportokba szervezték őket, hogy ? főleg a távolság miatt elsősorban online fórumokon keresztül ? egymást inspirálva, támogatva még hatékonyabban tudjanak dolgozni. A kiscsoportok tagjai együtt készültek a novemberi vizsgára is, amikor a többiek számára tartottak meg egy-egy közösen megtervezett körzeti katekéta megbeszélést.

A képzés során a koordinátorok között nagyon jó munka- és baráti kapcsolat alakult, mely az egyházmegye körzeteinek együttműködését és a katekéták személyes és együttes támogatását is segítheti a jövőben.

 

Szerző: Márton Gábor

Share