Egyéb

Új élet Krisztusban kurzus katekétáknak Csiszér módra

Ferenc pápa legutóbbi magyarországi látogatásakor is buzdított bennünket: „Mozdítsátok elő a lelkipásztori munkát, mint kérügmatikus örömhírhirdetést, amely megszólítja az emberek lelkiismeretét!” (Ferenc pápa, Budapest, 2023. április 28., Találkozás a püspökökkel, papokkal, diakónusokkal, szerzetesekkel, papnövendékekkel és lelkipásztori munkatársakkal). Így hát vettük a bátorságot és január második hétvégéjén lelkigyakorlatot szerveztünk Domaszék-Zöldfáson katekétáknak a legalapvetőbb örömhírről, a kérügmáról.

A lelkigyakorlat különös ízét az adta meg, hogy Csiszér László és zenekara vezette, így telve volt zenével, közös énekléssel, dicsőítéssel és imádsággal: imával keltünk és azzal feküdtünk, új énekeket tanultunk és régieket vettünk elő. A lelkigyakorlat előadásaihoz Zakeus találkozástörténete adta a kezdőlökést, akinek tekintete találkozott Jézuséval. A kiindulópont Isten teremtő, atya szeretete volt, aki már olyan rég óta szeretett volna néhány fontos szót szólni hozzánk, akik a szívére vagyunk függesztve. Majd rátekintettünk a bűnre, amelyben elszakította a szívünket Istent szeretetétől és egyből feltekintettünk Jézusra is, aki a kereszten megváltott bennünket, bűneinket a keresztre szegezve. Megújítottuk a hitünket és megtérésünket Jézusban, majd megnyitottuk bensőnket a Szentléleknek, aki új szívet ad a számunkra. Végül az egyházzal és a közösséggel foglalkoztunk, amelyben összegyűjt bennünket Jézus. Az szemléletes előadásokat mindig valamilyen imádsággal zártuk.

A kurzus végén ezekkel a szavakkal foglalták össze a tapasztaltaikat a résztvevők:

  • „Isten jelenléte volt köztünk.”
  • „Újra megtapasztaltam, hogy égő tűzzel éljem a keresztyénségemet.”
  • „Megújult a kapcsolatom Jézussal. Tavasz van bennem. Dicsőség Istennek!”
  • „Isten nagyon szeret engem.”
  • „A Szentlelket viszem haza.”
  • „Új szívet kaptam.”
  • „Megújultam!”

Gyuris Gellért

Share