Egyéb

Gyermekbibliák – tavaszi szakmai délutánokat tartottunk

2023. 02. 09-én és 10-én Szegeden, az Alsóvárosi Ferences Látogatóközpontban, illetve Békéscsabán, a Páduai Szent Antal Plébánián nyolcvan katekéta vett részt a Sipos Edit által tartott interaktív szakami délutánokon, ahol betekinthettek a Gyermekbibliák sokak által alig ismert világba.

A Bibliával való első találkozás fontos nyomot hagy az emberben, feladatunk, hogy ez a tanítványaink számára olyan legyen, ami vágyat és ragaszkodást ébreszt bennük Isten szavához. A szentírási szövegekkel való időtöltés segítheti tanítványaink istenképének gazdagodását, hisz ahogy elhangzott: ?amire nem szánunk időt, az nem lesz a miénk!?. Gyermekbibliának a Biblia szövegét válogatva, rövidített formában, illusztrációval kiegészített kiadványát nevezzük. Az elmúlt két évtizedben nagy számban jelentek meg bibliai történeteket tartalmazó gyermekkönyvek; a megjelent művek irodalmi, esztétikai és teológiai színvonala széles skálát fed le. Műfaj szempontjából is számos gyermekbibliáról beszélhetünk: bibliai mondások gyűjteményei, képes bibliák, perikópás könyvek, kateketikai gyermekbibliák, bibliai történetek szabad, más szavakkal történő elmesélése, gyermekek számára írt Jézus-könyvek, színes bibliai képeskönyvek, Bibliával kapcsolatos szakkönyvek, bibliai képregény, bababiblia, bibliai böngésző, képregényes biblia, CD-n és interneten közzétett gyermekbibliák.

A gyermekbibliák szövegének megalkotása a szerkesztők szándékát illetően egyrészt az, hogy a Biblia mondanivalója, a célközönség életkora és kérdései között közvetítsen, másrészt pedig, hogy a Szentírás gazdag istenképét közvetítse a történetek és az illusztrációk segítségével. Az illusztrációk között is nagyon sokféle megközelítéssel találkozhatunk: a bibliai korok világának hiteles ábrázolásától, az egyszerűsített orientalista hangulatú képeken keresztül, a teljesen leegyszerűsített figurákig. Nézőpont tekintetében megtalálható a távolról ábrázolt történet és az egészen közelről, egy-egy szereplő nézőpontjából ábrázolt képi világ.

A gyermekbibliák jelenléte a tanítványaink életében szolgálhatja a vallási élet szókincsének kialakulását, a közösségi bibliaolvasás felfedezését, alapvető értékek átadását. A gyermekek vallási életének első ápolói a szülők, a hittanórák csak támogatni tudják a családi nevelést. Ezért fontos lehet a szülők bevonása ebbe a munkába, és támogatásuk a gyerekbibliák ismertetése és ajánlása által. A gyermekbibliák sokszínűségéről az alábbi cikkben is olvashatunk.

Szerző: Vargáné Bögi Veronika

Share