Egyéb

Hálát adni – Te Deum 2022

2022. 06. 16-án, csütörtökön tartottuk katekétáink tanévzáró Te Deum alkalmát, amelynek ezúttal a szegedi Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, AMI és Kollégium, valamint a Szeged-Alsóvárosi Ferences templom és Látogatóközpont adott otthont.
A délelőtt folyamán Uzsalyné dr. Pécsi Rita tartott előadást a játék pedagógiában betöltött szerepéről, annak felhasználási lehetőségeiről, megszólító erejéről, majd az ott hallottak csoportos feldolgozása következett a kávészünetet követően. Délután az előttünk álló feladatokról, valamint a szeptemberben megrendezésre kerülő KATTÁRS-ról beszélt Dr. Serfőző Levente oktatási helynök, kateketikai referens, valamint az Ifjúságpasztorációs Iroda (IPC) munkatársai is szót ejtettek a tanév során megrendezésre kerülő programjaikról, azok céljáról, az azokba való bekapcsolódási lehetőségekről, a találkozást pedig egy hálaadó Te Deum szentmisével zártuk le, amelyet Dr. Kiss-Rigó László püspökatya mutatott be. A nap folyamán közösen elbúcsúztunk Szegedi Ágnestől, a Karolina Iskola leköszönő intézményvezetőjétől is, aki éveken keresztül segítette munkánkat, és megannyi közös program szervezésével járult hozzá küldetésünk előbbre viteléhez.
Az elmúlt tanévek hagyományát folytatva a katekéták Te Deumán Dr. Kiss-Rigó László, Szeged-Csanádi püspök atya két hitoktatónak adta át az egyházmegye által alapított Pro Catechesi-díjat, amellyel Don Bosco pedagógiájának, életszentségének, egyházhoz való hűségének példáját szeretnénk a katekéták elé állítani. A kitüntetést idén Gyekiczki István Győzőné és Soczó Géza katekétáink vehették át. Gyekiczki István Győzőné Bacsa Piroska szülőfalujában kezdte az óvónői hivatását, majd 1992-ben, Szarvason, a Gyakorló Óvodában új kihívás várta: a rendszerváltás után új, keresztény szellemiségű óvodai csoport indításába fogott. Rá négy évre hitoktató tanító diplomát szerezett, 2016-ban pedig a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kara Szarvason kitüntette a Mesteroktatói címmel is. Piroska emellett nagy szerepet vállal az új pedagógus nemzedék kinevelésében is. Soczó Géza 1995 óta szolgál hitoktatóként, jelenleg Gyomaendrődön és Hunyán látja el katekéta szolgálatát. Életét meghatározó eseménynek érzi, hogy 1999-ben egy éjszaka, június 4-én 22 óra után becsapott a villám a hunyai templomba, és néhány perc múlva már égett is a tető. Mivel a mennyezet is deszka volt, nagyon hamar hatalmas lángok keletkeztek, Géza pedig az utolsó pillanatban, hősiesen kimenekítette az Oltáriszentséget az égő épületből. 2004-ben felépült az új plébánia, azóta pedig rendszeresen táboroztat fiatalokat ? a Mária társulat- és Karitász tagokkal közösen. Piroska és Géza hosszú évek óta nyújtott odaadó tevékenysége, szakmai felkészültsége, példaértékű szolgálata büszkeséggel tölti el egyházmegyénket, és örömmel adományozta Nekik a Pro Catechesi díjat erőfeszítéseik elismeréséül. A Szeged-Csanádi Egyházmegye vezetősége a jövőben is figyelemmel kívánja kísérni a katekéták munkáját, nagyra becsülve azt a szolgálatot, amelyet a gyermekek körében az evangélium hirdetéséért tesznek.

Az eseményről a Szeged-Csanádi Egyházmegye, valamint a Magyar Kurír is beszámolt.

Szerző: Szűcs Klára
Képek: Kiss Gergely

Share