Egyéb

Katekétáink őszi lelkigyakorlata Zöldfáson

2019. november 8-10-e között tartottuk egyházmegyéink katekétáinak szervezett őszi lelkigyakorlatunkat, amelynek helyszíne ezúttal is a Domaszék-Zöldfáson található Lelkigyakorlatos ház volt, a hétvégét pedig ezúttal Mátyás János Mihály pálos atya vezette. Az alábbiakban közöljük egyik hitoktatónk, Szögi Ildikó élménybeszámolóját.

A hétvégén Mátyás János Mihály pálos atya egyénileg vezetett lelkigyakorlatán vehettünk részt Zöldfáson. Kétféle imamóddal ismerkedtünk meg; a ritmikus imádság során a Szentírás egy-egy szavának/mondatának ismétlése vezet el oda, hogy párbeszédbe tudok kezdeni Istennel, a szemlélődés alkalmával pedig a bibliai történetbe belehelyezkedve találkozom Jézussal. Nagyon hasznos volt számomra az atyának az a tanácsa, hogy ha nehezen megy az imádság, akkor próbáljam megfigyelni, tudatosítani a bennem levő érzéseket (alapérzések: öröm, harag, szomorúság, félelem), majd őszintén odafordulni azokkal Istenhez.
A lelkigyakorlatoktól mindig sokat várok. Ezen a hétvégén megtanultam azt, hogy ha a problémáim nem is oldódnak meg egyszerre, az ima alkalmassá tehet jó döntéseket hozni. Amit a Szentlélek felismertetett vagy inkább megsejtett velem, annak kibontakozását türelmesebben tudtam várni. Isten Igéje vigasztalt, békét adott, segített tovább lépni, újra érzem, hogy Isten áldása van rajtam. Ezen túl jobban fogok arra figyelni, hogy a mindennapokban rendszeresen időt szánjak az istenkapcsolatom ápolására, az a célom, hogy legyen annyira alapvető dolog, mint az evés meg az alvás, és ne szorítsa háttérbe a munka!
Nagyon köszönöm Mihály atyának, hogy rajta keresztül is megtapasztalhattuk a Jóisten irgalmas szeretetét, illetve hálás szívvel gondolok a Lelkigyakorlatos ház és a Kateketikai Iroda munkatársaira, akik a jólétünkről gondoskodtak!

Szögi Ildikó
katekéta

Share