Egyéb

A Pápai Szalézi Egyetem látogatói Szegeden

Április 3-6. között Magyarországra látogatott a Pápai Szalézi Egyetem nyolc végzős hallgatója és Dr. Ubaldo Montisci, az intézmény Kateketikai és Ifjúságpasztorációs Tanszékét vezető professzora. A posztgraduális képzésben résztvevő papok, szerzetesek tanulmányi útjukon Budapest mellett a Szeged-Csanádi Egyházmegyébe is ellátogattak. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Hitoktatási Főfelügyelőségének Irodájában szervezett találkozón Dr. Udvardy György, mint az Országos Hitoktatási Bizottság elnöke ismertette a Magyar Katolikus Egyház katekézis gyakorlatát, és azt a pasztorális közeget, melyben a hitoktatás zajlik. Előadásában kitért a hitoktatók, a családok és a plébániai közösségek jellemzőire, kihívásaira és a magyar egyház előtt álló jövőbeli feladatokra. A főpásztor kiemelte: az adatok tükrében mind a vallásgyakorlat, mind pedig a hitre nevelés tekintetében reménykeltő számokkal találkozunk.

Bárány Béla hitoktatási referens a nagyvárosi hitoktatás jellemzői mellett bemutatta a katakéták pasztorációjának főbb elemeit: beszélt a szakmai anyagok, a lelki kísérés és a személyes fejlődést segítő programokról.

Kató Csaba a Főfelügyelőség vezető munkatársa a katekumenátus intézményének hazai tapasztalatiról tartott előadást, majd röviden bemutatta a főegyházmegye irodájának területi és szakmai struktúráját.

A két napos program a szegedi Gál Ferenc Főiskolán folytatódott, ahol Dr. Kozma Gábor az intézmény rektora ismertette a felsőoktatási keretek között történő katekétaképzés főbb szempontjait, majd kitért arra a szegedi modellre, melynek hangsúlyos elemei a közösségfejlesztés, a módszertani nevelés, valamint a gyakorlatok alkalmával megvalósuló mentori jelenlét. A Szeged-Csanádi Egyházmegye Kateketikai Irodájának munkatársai, Szalainé Milasin Katalin és Vargáné Bögi Veronika bemutatták Szent Barnabás Mentor Program céljait és kialakulásának történetét, a szakmai képzés felépítését, s végül az elmúlt évek tapasztalataiból kiindulva beszéltek a jövőbeli fejlesztés lehetőségeiről is. A főiskola Glattfelder-termében megrendezett találkozó lehetőséget adott a magyar katekétákkal való találkozásra, majd a délután folyamán a vendégek látogatás tettek a Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskolában, ahol a hitre nevelés és az iskolai hitoktatás helyi sajátosságaival ismerkedhettek meg.

A cikk a Magyar Kurír oldalán is olvasható!

Share