Jelenlegi katekétáink

Az alábbi oldalon katekétáink archivált bemutatkozásai találhatók, amelyek a névre történő kattintással érhetők el.

B

Bálint Mónika                                                    Behánné Sárközi Brigitta Valéria                        Böginé Barna Veronika

Baloghné Zádori Tamara                                            Beke Zsuzsanna                                            Brassó Imre Albert

Bánfiné Sajtos Lolita                                                  Bódánné Tóth Ildikó                                              Bukta Zsolt

Bánki-Horváthné dr. Borbély Mária                       Bodorné Ternai Sára

 

Cs

Csatlósné Kvasz Erzsébet                                          Cseh Miklós István                                             Cseh Gábor Imre 

Csernusné Erdei-Nagy Annamária

 

D

Dancsik Tamás Zsolt                                                       Deák Péter                                               Dimákné Zsoldi Katalin

Dancsiné Hudák Ágnes                                  Dékányné dr. Balogh Andrea                                       Dobos Péter Pál

Danyi Bernadett                                                             Dénes Mária

 

E

Egyedné Kocsis Katalin                                          Erni-Kovács Barbara

 

F

Fábián Dorottya                                                             Fehér Mária                                              Fésüs Tibor Róbert

Faragó Rita                                                                 Fekete Elek Dániel                                 Fülekiné Szpisják Julianna

 

G

Gábor Tamás                                                         Gálné Szoó Csilla Márta                                          Gilice Attila

Gál Viktorné                                                          Garainé Bordács Márta                                           Grósz Erika

Galambosné Szellék Andrea                                Garainé Jung Gabriella                                          

 

Gy

Gyekiczki István Győzőné   

 

H

Halász Attila Kálmán                                                  Harangozó Imre                               Holecskáné Rusvai Éva

Halász Zsuzsanna                                                         Harmat József                                     Horváth Csabáné                                                   

 

J

Jancsó Brigitta                                                              Jenei Norbert

 

K

Kádár Barbara                                                          Kissné Gerdai Ilona                                       Köllő Katalin

Karsai Gyöngyi                                                    Kocsorné Seprenyi Anita                          Könyvesné Kószó Beáta

Karsai Károly                                                          Konczné Huszár Éva                                      Köteles Zoltán

Katona Attila                                                         Kondéné Angyal Margit                      Köröndiné Mátraházi Leona

Kecskés László                                                        Korsós Tamara Dalma                               Krabót-Hóbár Ágnes

Kerék Terézia                                                                 Kósa László                                Kunstárné Máriaföldy Erzsébet

Kiss Gábor                                                                    Kovács Bence                                              Kupeczki Edit

Kiss Gyöngyi                                                        Kovácsné Veréb Marianna

Kiss József András                                                 Koválcsik Magdolna

 

L

László Ákos                                                                    Lázár Emese                                             Ljubanic Ádám

Lászlóné Strausz Mária                                      Lippainé Tandari Rózsa

 

M

Mák László                                                              Mészáros Istvánné                                        Molnár Szabolcs

Márton Gábor                                                       Mihálffy Béla Lajosné                                    Monostori Tamás

Menkóné Kiss Mária                                                 Molnár Ibolya                                              Móré Erzsébet

 

N

Nagy Anita Zsuzsanna                                                 Nagy Zsófia                                                 Novák Mária

Nagy Béláné                                                   Nagyné Arany Brigitta Szandra                             

Nagy Csilla                                                          Némethné Földi Katalin

 

Ny

Nyeste Zsuzsanna

 

O, Ó

Ótott-Kovács Benő

 

Ö, Ő

Öszterling Bernadett Rozália

 

P

Pálinkó Ilona                                                        Petrusné Katona Beáta                                 Prozlik Szilvia

Papdi Anikó                                                        Pfeiferné Varjú Marianna                     Prozlikné Pilz Rozália dr.

Pásztor Anna                                                                  Pisák Attila                                                          

 

R

Rác Szabó Krisztián                                                Ráczné Gálik Márta                            Rózsáné Nagy Nikoletta

Rácz Szabó Zsuzsanna                                          Rózsa Renáta Barbara

 

S

Salamon Szilvia                                                          Sándor Magdolna                                         Soczó Géza

Sándor Klára Csilla                                                         Singer Éva                                         Sókiné Rideg Mária                                                

 

Sz

Szabó Erzsébet                                                              Szalai István                                                Szögi Ildikó

Szabó Norbert                                                               Szegedi Mária                                          Szőke Mariann

Szabóné Szász Katalin                                  Szekeresné Horváth Zsuzsanna                            Szűcs Tamás

Szakács József                                                 Szépéné Balogh Szabó Katalin

 

T

Tábit Brigitta                                                                 Timár György                                            Tóth Zoltánné

Tánczos Eszter                                                              Tósaki Margit                                          Totobé Ferencné

Tarjányi Anita                                                            Tóth Ildikó Éva Dr.                                        Török Péter

 

U

Ungvölgyiné Paulik Zsuzsanna Anikó

 

V, W

Vajnai Ágnes Éva                                                Vargáné Tamasik Gabriella                                Vígh Andrea

Vajnai Lászlóné                                                    Váriné Hérány Zsuzsanna                                 Vincze János

Vallyon-Hajdú Edit                                                 Veres-Lakos Csabáné                              Vinczéné Kiss Andrea

Varga Balázs                                                             Véróné Erzsiák Beáta                       Wittmann-né Abonyi Mónika

Vargáné Ábrahám Ildikó                               Vidácsné Szurgent Éva Erzsébet 

 

Z, Zs

Zólyomi Norbert                                                       Zomboriné Őze Edit                                   Zsoldi Lajos Zoltán

Zólyomi-Katona Theodóra                                         Zsoldi Erzsébet

Share