Kateketika IV.

A Kateketika IV. tantárgy követelménye

 

NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓK

 

Általános információk:

 • Oktató: Serfőző Levente, Szűcs Klára
 • Oktató e-mail címe: katgyak@gmail.com
 • Szemeszter: tavaszi
 • Dinamikus tanterv szerint: 6. félév
 • Megszerezhető kreditek száma: 2 kredit
 • Órarendi időpont: minden szerda 15:45 – 17:15
 • Hallgatók köre: a főiskola III. évfolyamos hallgatói
 • Az órarendben megadott időpontok nem csak konzultációs alkalmakat jelentenek; a félév során gyakorlati órák lesznek tartva, ahol a szerevezési feladatok, a hospitálás, illetve a lelki napokra való előkészületek mellett olyan gyakorlatorientált oktatásban részesülnek a hallgatók, amelyek a későbbi feladatok során elengedhetetlenek. A félév felépítése a „Tematika” részben található.

 

A kurzus teljesítése:

 • A tematikában jelzett gyakorlati órákon való pontos megjelenés és aktív részvétel, az előre megadott határidők betartása;
 • Meghatározott számú hittanóra látogatása állami-, egyházi iskolai és plébániai hittanórákon, valamint általános iskolában 1-8, hatosztályos gimnázium 1-3, nyolcosztályos gimnázium 1-4. évfolyamai;
 • Plébániai hittanos foglalkozások (ifjúsági, szentségi felkészítő stb.) látogatása;
 • A Kateketikai Iroda által szervezett Lelkinapokon való részvétel, óravázlat és reflexió készítése;
 • A tavaszi, Óföldeákon megszervezésre kerülő Hittanos találkozón való aktív részvétel (2020. 05. 23., szombat).
 • A félév utolsó óráján (2020. 05. 06., 15:45) minden beadandó feladat begépelt és kinyomtatott verziójának leadása személyesen a kurzus oktatójának az órán.

 

A kurzus értékelése:

 • Az órákon való aktivitás, a tartott lelki napok minősége, valamint a beadandó dolgozatok határidőkre való beküldése alapján, ötfokozatú skálán (1-5) értékelve.

 

Fontos feladatok:

 • Feliratkozás a hospitálás keretében látogatandó órákra az alábbi linken, lelki napok felépítése
 • Jelentkezés a lelkinapokra az alábbi linken
 • A 2020. 02. 28-ig e-mailes kapcsolatfelvétel a hospitálásra fogadó hitoktatóval.
 • A Lelkinapok első tervezetét elküldeni a megfelelő nyomtatványon a katgyak@gmail.com címre.
 • A Lelkinapok tervezetének javított, végleges változatának elküldése.
 • A hittanos találkozó tervezetének elküldése a katgyak@gmail.com címre.
 • 2020. 05. 08., péntek 23:59-ig: Minden beadandó feladat elküldése a katgyak@gmail.com címre.
 • 2020. 05. 15., péntek: Minden beadandó feladat begépelt és kinyomtatott verziójának leadása személyesen a kurzus oktatójának az órán.

 

Beadandó feladatok:

1.) Iskolákban történő hospitáláshoz:

 • 2020. 05. 08., péntek 23:59-ig: Hospitálási napló (amely ezen oldal alján letölthető, minden órához külön),
 • 2020. 05. 08., péntek 23:59-ig: Hospitálási formanyomtatvány (igazolás, amely ezen oldal alján letölthető),

 

2.) Lelki napok:

 • Lelkinapok tervezete (amely ezen oldal alján letölthető),
 • 2020. 05. 08., péntek 23:59-ig: Reflexió a lelkinapokról (kb. 1 oldalas terjedelemben/lelkinap, Times New Roman betűtípussal, 1,5 sorközzel, sorkizártan, folyószöveggel)

 

3.) Hittanos találkozó:

 • Hittanos nap tervezete (amely ezen oldal alján letölthető)
 • Reflexió a hittanos találkozóról (kb. 1 oldalas terjedelemben, Times New Roman betűtípussal, 1,5 sorközzel, sorkizártan, folyószöveggel)

 

 

Szükséges formanyomtatványok:

 • hospitálási napló (min. 2 oldalas, géppel kitöltendő),
 • hospitálási igazolás (jelenlét igazolására szolgál, aláírással, pecséttel)

Teljesítendő órák:

 Iskolai hittan

Plébániai hittan Lelkinap

Hittanos találkozó

Világi hallgatók

6 óra 2 óra 2 alkalom 1 alkalom

Kispapok

6 óra 2 óra 2 alkalom 1 alkalom

 

 

 

LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓK

 

Általános információk:

 • Oktató: Serfőző Levente, Szűcs Klára
 • Oktató e-mail címe: katgyak@gmail.com
 • Szemeszter: tavaszi
 • Dinamikus tanterv szerint: 6. félév
 • Hallgatók köre: a főiskola III. évfolyamos hallgatói
 • A tanár részére összeállított szempontrendszert hamarosan eljuttatjuk a Hallgatónak, akinek kötelessége ezt átadni a gyakorlatot vezető tanár részére.

 

A kurzus teljesítése:

 • Meghatározott számú hittanóra látogatása állami-, egyházi iskolai és plébániai hittanórákon, valamint általános iskolában 1-8, hatosztályos gimnázium 1-3, nyolcosztályos gimnázium 1-4. évfolyamai;
 • Plébániai hittanos foglalkozások (ifjúsági, szentségi felkészítő stb.) látogatása;
 • Javasolt (Fakultatív): a tavaszi, Óföldeákon megszervezésre kerülő Hittanos találkozón való aktív részvétel (2020. 05. 23., szombat).

A kurzus értékelése:

 • a beadandó dolgozatok (hospitálási naplók) határidőkre való beküldése alapján, ötfokozatú skálán értékelve.
 • 2020. 05. 08., péntek 23:59-ig: Minden beadandó feladat elküldése a katgyak@gmail.com címre, a tárgy rovatban a név és a tagozat (levelező) feltűntetésével.
 • 2020. 05. 15., péntek: a begépelt és kinyomtatott hospitálási naplók, valamint az aláíratott formanyomtatvány személyes leadása a főiskola portáján. Kérjük, hogy a leadott formanyomtatványon mindenképpen szerepeljen a nevük, valamint a teljesítendő kurzus neve!

 

Beadandó feladatok:

1.) Iskolákban történő hospitáláshoz:

 • 2020. 05. 08., kedd 23:59-ig elküldeni e-mailben: Hospitálási napló (amely az alábbi oldal alján letölthető: http://www.kateketa.hu/index.php/hallgatoknak/kurzusok/kateketika-iv/),
 • 2020. 05. 08., péntek 23:59-ig elküldeni e-mailben: Hospitálási formanyomtatvány (amely az alábbi oldal alján letölthető: http://www.kateketa.hu/index.php/hallgatoknak/kurzusok/kateketika-iv/).

Szükséges formanyomtatványok:

 • hospitálási napló (min. 2 oldalas, géppel kitöltendő),
 • hospitálási igazolás (jelenlét igazolására szolgál, aláírással, pecséttel)
Teljesítendő órák:  Iskolai hittan Plébániai hittan
Világi hallgatók 8 óra 2 óra

 

DOKUMENTUMOK

 

A formanyomtatványok (mind nappalis, mind levelezős hallgatóknak):

 

Etikai követelmények

Hospitálási formanyomtatvány

Hospitálási napló minta

Hospitálási napló (üres)

Share