Kateketika II.

A Kateketika II. tantárgy leírása

 

Első evangelizáció és korosztály katekézis (elmélet)

A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatót az egyes korosztályok általános jellemzőivel. Az értelmi, érzelmi és a vallásos fejlődés jellemzőiből kiindulva módszertani szempontokat fogalmaz meg, melyeket a katekéta a nevelés során figyelembe kell vegyen. A tematika felkészíti a hallgatót a gyakorlati alkalmakra, ahol a hospitálások során az itt elsajátított korosztályi ismereteket, a módszertani elemeket és az elméleti alapokat együtt hasznosíthatja.

 

Oktató: Serfőző Levente

Szemeszter: tavaszi

Kredit: 2 kredit

Hallgatók köre: az egyetem II. évfolyamos hallgatói

 

Tematika:

  1. Az első evangelizáció folyamata, szakaszai és elemei
  2. Kisgyermekek katekézise. Módszertani alapok
  3. A serdülő korosztály katekézise: korosztályi jellemzők és módszerek
  4. A fiatal korosztály jellemzői és katekézisének módszertana
  5. A felnőttek katekézise. Módszertani alapok, útmutatás és javaslatok

 

A kurzus teljesítése:

A kurzus teljesítése a vizsgaidőszakban szóbeli kollokviummal történik.

 

Irodalom

Kötelező irodalom: KESZELI Sándor: Első evangelizáció és korosztály katekézis. Módszertani útmutatások és javaslatok (jegyzet, amely az oktatótól kérhető!).

Ajánlott irodalom: MKPK – Országos Hitoktatási Bizottsága, Magyar Kateketikai Direktórium, Szent István Társulat, Budapest 2000. Elérhető az alábbi linken.

Share