Kateketika II.

A Kateketika II. tantárgy leírása

 

Első evangelizáció és korosztály katekézis (elmélet)

A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatót az egyes korosztályok általános jellemzőivel. Az értelmi, érzelmi és a vallásos fejlődés jellemzőiből kiindulva módszertani szempontokat fogalmaz meg, melyeket a katekéta a nevelés során figyelembe kell vegyen. A tematika felkészíti a hallgatót a gyakorlati alkalmakra, ahol a hospitálások során az itt elsajátított korosztályi ismereteket, a módszertani elemeket és az elméleti alapokat együtt hasznosíthatja.

 

Oktató: Serfőző Levente / Szalainé Milasin Katalin

Tanév: 2017/2018

Szemeszter: tavaszi

Órarendi időpont: minden héten, szerda 08:00 – 09: 30

Kredit: 2 kredit

Hallgatók köre: a főiskola II. évfolyamos hallgatói

 

Tematika:

  1. Az első evangelizáció folyamata, szakaszai és elemei
  2. Kisgyermekek katekézise. Módszertani alapok
  3. A serdülő korosztály katekézise: korosztályi jellemzők és módszerek
  4. A fiatal korosztály jellemzői és katekézisének módszertana
  5. A felnőttek katekézise. Módszertani alapok, útmutatás és javaslatok

 

A kurzus teljesítése:

A kurzus teljesítése a vizsgaidőszakban szóbeli kollokviummal történik.

A félév során öt (rövid) zárthelyi dolgozat lesz (02. 28., 03. 14., 03. 21., 04. 18., 05. 02.)

A zárthelyi dolgozatok megírása minden (a kurzusra jelentkezett) hallgató számára kötelező!

A félév során egy lelki napon (kispapoknak a tavaszi hittanos találkozón) való tevékeny részvétel kötelező. A lelki napra 2018. 02. 09-ig lehet feliratkozni.

Emellett mindenkinek kötelező egy 15 perces mikrotanítást tartania (feliratkozás határideje: 2018. 02. 14.). A mikrotanítást személyes egyeztetés előzi meg az oktatóval.

A féléves érdemjegy a kis zh-k, a mikrotanítás, a lelki nap/hittanos találkozó és a vizsga eredményéből áll össze.

A lelki nap vázlatát 2018. 03. 07-ig, a mikrotanítás vázlatát április 1-ig kell elküldeni e-mailben.

 

Irodalom

Kötelező irodalom: KESZELI Sándor: Első evangelizáció és korosztály katekézis. Módszertani útmutatások és javaslatok (jegyzet, amely az oktatótól kérhető!).

Ajánlott irodalom: MKPK – Országos Hitoktatási Bizottsága, Magyar Kateketikai Direktórium, Szent István Társulat, Budapest 2000. Elérhető az alábbi linken.

Share