Kateketika I.

 

A Kateketika I. tantárgy leírása

 

Általános információk:

  • Oktató: Serfőző Levente
  • Oktató e-mail címe: kateketakor@gmail.com
  • Szemeszter: őszi
  • Órarendi időpont: minden héten kedd 10:00-12:40
  • Dinamikus tanterv szerint: 3. félév
  • Megszerezhető kreditek száma: 2 kredit
  • Hallgatók köre: a főiskola II. évfolyamos hallgatói
  • A kurzus tematikája bevezetést nyújt a kateketika alapvető elméleti ismereteibe. A hallgató megismerheti a katekézishez kapcsolódó dokumentumokat, a fogalom történeti kialakulását, valamint teológiai és módszertani alapismereteit. A tematikában szerepel a katekumenátus intézménye, szakaszai, illetve a keresztény beavatás folyamata. A II. Vatikáni zsinat teológiájában többször hangsúlyozza az idők jeleire való figyelmet, ezért az elmúlt évtizedek gyakorlatából merítve bemutatásra kerülnek a pasztorális és kateketikai tervezés szempontjai és fázisai.

 

A kurzus tematikája:

1. A katekézis történeti áttekintése és fogalma
2. A katekézis végzésének hátterében lévő teológiai szempontok
3. A katekézis pedagógiájának modellje: Isten pedagógiája és következményei
4. A katekézis forrásai és alkalmazásuk alapvető szempontjai
5. A katekézis szereplői
6. A katekézis az evangelizáció folyamatában
7. A tervezés és a programozás jelentősége és folyamata

 

Órarendi időpontok:

1.) 2018. 09. 18., 10:00

2.) 2018. 10. 02., 10:00

3.) 2018. 10. 16., 10:00

4.) 2018. 11. 13., 10:00

5.) 2018. 11. 27., 10:00

6.) 2018. 12. 11., 10:00

 

Zárt helyi dolgozat: 2018. november 27., 10:00

 

Kötelező irodalom:

1.) A Katekézis Általános Direktóriuma. Szent István Társulat, Budapest 1999.

Elérhető az alábbi linken.

2.) A Katolikus Egyház Katekizmusa. Szent István Társulat, Budapest 1993.

Elérhető az alábbi linken.

3.) Keszeli Sándor: Alapvető kateketika. Bevezetés a katekézis elméleti alapjaiba katekétáknak, Szeged 2010.

Elérhető az alábbi linken.

 

A kurzus teljesítése:

A tantárgy teljesítése a vizsgaidőszakban szóbeli kollokviummal történik, a vizsga az órán elhangzottak és a megadott szakirodalmak alapján kerül összeállításra.

Share