Egyéb

Vámosból hitoktató: Bemutatkozik Mák László

2017 szeptemberében induló sorozatunkban egyházmegyénk katekétáit szeretnénk bemutatni, akik személyes írásukon keresztül mesélnek arról, mit is jelent számukra hitoktatónak lenni. Következő vendégünk egy igazi battonyai lokálpatrióta, Mák László volt, aki mindennapos tevékenységei mellett plébániai programjaikról is mesélt.

Mák Lászlónak hívnak, 1970-ben születtem Battonyán, és iskolai tanulmányaimat az érettségi megszerzéséig Battonyán végeztem, munkavégző tevékenységeimet, a jelenlegit is beleértve pedig Battonyán folytattam, illetve folytatom. A hitéleti életem bázis helye (bázisiskolája) a battonyai Szentháromság Plébánia. A fentiekből jól kiolvasható, hogy több lábon álló lokálpatrióta vagyok.

Szüleimnek köszönhetően vallásos nevelésben részesültem, de “online keresztény” csak jóval később lettem.  Hogyan történt? Ugyanúgy, mint Máté apostol meghívása: 25 vámigazgatásban eltöltött év után engem is megszólított Jézus, én pedig válaszoltam a ” Kövess engem! ” meghívásra. Ennek hatására 2007-ben elvégeztem a Szegedi Hittudományi Főiskola hittanári, majd 2015-ben a GFF etika MA szakát.
2009-től óraadóként, majd 2011-től főállású hitoktatóként dolgozom a Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium, Általános Iskola és Óvodában. Iskolai rendszerben 4. osztálytól a 12. osztályig, plébániai rendszerben pedig 3 helyszínen 4 csoportban szentségi felkészítést végzek. Nagy kedvenceim – ahogy az egész egyházközségnek is – a ministránsok; minden vasárnap 12-14 gyermek veszi körül az oltárt, óvodástól a 8. osztályosig.

 

Mise előtt felkészülünk a sekrestyében, mise után pedig elmaradhatatlan program a játék a közösségi házban.

A sok-sok kudarc, amit az ellenségesség (az iskolai rendszerben főként az otthoni indíttatás éltet) és cinizmus táplál, megszűnik számomra létezni, amikor kilépek az ajtón és elindulok az ún. plébániai órákra. Odáig jutottunk, hogy az ottani gyerekek egymást “nevelik”, figyelnek egymásra, jól érzik magukat együtt és szeretnek szentmisére járni.

Úgy vélem, ez az, ami mögött ott van Jézus, és engem ez éltet.

A templom falain kívüli tevékenységeknek – Bajnai István kanonok úrral együtt – nagy jelentőséget tulajdonítunk. Szervezünk szabadtéri szentmiséket az út menti kereszteknél, kerékpáros kirándulásokra hívjuk a fiatalokat a környék látnivalóihoz, közös szalonnasütéseken veszünk részt, adventben pedig betlehemezünk a város közintézményeinél.

 

 

Küldetésemnek tekintem, hogy jobbá, szebbé tegyem a szűkebb és a tágabb környezetemben élők életét, meg szeretném érintetni velük a jézusi élet biztonságot nyújtó szépségét, röviden: Jézust mutatni, Jézust megélni.

Mák László

Share